Registres:

Empresa Inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. N. 793654N

 

Empresa Classificada per la Generalitat de Catalunya. N.201610042

 

Empresa Acreditada Sector Construcció de Catalunya  REA-09000045552

 

Empresa inscrita en el Registre Instal·ladors i Mateniment Elèctricitat, Instal.Tèrmiques i Sist.Protecc. Antiincendis RASIC-005006616

 

Miembro adherido al Código Ético de Protección de Datos

 

 

+34/93.894.63.56